Thư viện Lạc Hồng
Các văn bản pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
341.752 959 7Ca-N
Dewey
341.752 959 7
Xuất bản
1. - H.: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1991
Mô tả
272tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 03:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Luật đầu tư và những văn bản quy định chi tiết thi hành luật đầu tư 2. Những văn bản liên quan đến thi hành luật đầu tư
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002989  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 472