Thư viện Lạc Hồng
Hình luật Việt Nam và quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động

Ký hiệu xếp giá
342.959 7Hi-D
Dewey
342.959 7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1976
Mô tả
129tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 04:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Bản chất của nhà nước và pháp luật VN 2. Hình luật là gì? Hình luật VN - NHiệm vụ của hình luật VN 3. Tội phạm 4. Hình phạt 5. Những tội phạm cụ thể 6. Vài điều cần biết về việc bắt, giam, khám người, khám nhà, khám đồ vật 7. Vài điều cần biết về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội 8. Nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng, chính quyền cơ sở và nhân dân trong công tác đấu tranh bảo vệ luật pháp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002955  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1417