Thư viện Lạc Hồng
Luật kinh tế Việt nam

Ký hiệu xếp giá
346.07 Lu-N
Dewey
346.07
Xuất bản
1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1992
Mô tả
111tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế Phần 2: Địa vị pháp lý của một số chủ thể chủ yếu của luật kinh tế Phần 3: Hợp đồng kinh tế Phần 4: Trọng tài kinh tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002961  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 444