Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 Qu-N
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
239tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Hiện giá và lượng giá chứng khoán Chương 4: Đầu tư và sự hoàn vốn đầu tư Chương 5: Cơ cấu vốn và chính sách phân chia cổ tức Chương 6: Quản trị vốn luân chuyển Chương 7: Các nguồn tài trơ ngắn hạn Chương 8: Sát nhập và hợp nhất công ty Chương 9: Thị trường tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003181  Còn  Đang mượn  218000093  Lữ Phi Nga  25/12/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 282