Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 Qu-N
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
239tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Hiện giá và lượng giá chứng khoán Chương 4: Đầu tư và sự hoàn vốn đầu tư Chương 5: Cơ cấu vốn và chính sách phân chia cổ tức Chương 6: Quản trị vốn luân chuyển Chương 7: Các nguồn tài trơ ngắn hạn Chương 8: Sát nhập và hợp nhất công ty Chương 9: Thị trường tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003181  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1769