Quản trị sản xuất và tác nghiệp : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
658.507 6 Qu-N
Dewey
658.507 6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
236tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp; Chương 7: Bố trí mặt hàng; Chương 8: Quản trị dự án; Chương 9: Quản trị chất lượng; .
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003205  Còn  Rỗi          
100003206  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1641