Thư viện Lạc Hồng
Product planning and development: Marketing management for small and medium enterprises

Ký hiệu xếp giá
658.002TK
Dewey
658.002
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
67tr ; 29
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003211  Còn  Rỗi          
100003212  Còn  Rỗi          
100003213  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 306