Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống thương mại thế giới : Luật và chính sách về các quan hệ kinh tế quốc tế

Ký hiệu xếp giá
341.75TK
Dewey
341.75
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2001
Mô tả
463tr ; 22,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thương mại thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, văn bản pháp luật, chính sách
Ngày cập nhật
13/09/2004 11:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các chính sách và những thực tiễn của việc điều tiết kinh tế thế giới; Chương 2: Các định chế thương mại quốc tế: WTO và GATT; Chương 3: Các định chế quốc gia; Chương 4: Việc thực thi luật lệ và giải quyết tranh chấp; Chương 5: Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan; Chương 6: Chính sách tối huệ quốc; Chương 7: Những chính sách bảo hộ và điều chỉnh; Chương 8: Những nghĩa vụ đãi ngộ quốc gia và hàng rào phi thuế quan; Chương 9: Các chính sách quan trọng tương đương với chính sách thương mại và những công cụ phù hợp; Chương 10: Thương mại bất chính và các luật lệ về bán phá giá; Chương 11: Những rối rắm của các hình thức tài trợ trong thương mại quốc tế; Chương 12: Những đề tài mới của vòng Uruguay : tăng tiến quy mô và hiệu năng của hệ thống thương mại thế giới; Chương 13: Những nền kinh tế với những tình huống đặc biệt; Chương 14: Các kết luận và viễn tượng;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003221  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 821