Cẩm nang Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
382.02 TK
Dewey
382.02
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
436tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 11:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập tại Việt Nam; Chương 2: Hợp đồng ngoại thương và qui trình thực hiện; Chương 3: Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000; Chương 4: Thanh toán quốc tế; Chương 5: Vận tải , bảo hiểm hàng hải và giao nhận hàng hóa; Chương 6: Các vấn đề khác liên quan đến ngoại thương; Chương 7: Nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ : tỷ giá, lãi suất;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003223  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1882