Thư viện Lạc Hồng
Kinh nghiệm kích thích kinh tế nâng cao hiệu quả sản xuất -T1

Ký hiệu xếp giá
338.94TK
Dewey
338.94
Xuất bản
1. - H.: Trường Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, 1987
Mô tả
224tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 02:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003227  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 376