Chiến lược thâm nhập Thị trường Mỹ

Ký hiệu xếp giá
658.839 73 Ch-M
Dewey
658.839 73
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
457tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 02:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ "NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ" Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tiếp cận với thị trường Mỹ; Chương 2: Thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ; Chương 3: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ; Phần 2: HỎI ĐÁP CÁCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜGN MỸ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003229  Còn  Rỗi          
100003230  Còn  Rỗi          
100003231  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1459