Thư viện Lạc Hồng
Thống kê doanh nghiệp xây dựng

Ký hiệu xếp giá
001.4 Th-N
Dewey
001.4
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2002
Mô tả
187tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học Chương 2: Các phương pháo thống kê biểu thị mức độ.. Chương 3: Điều tra chọn mẫu Chương 4: Các phương pháp thống kê biểu hiện xu thế... Chương 5: Thống kê kểt quả sản xuất kinh doanh ....
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003141  Còn  Rỗi          
100003142  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 181