Nghiên cứu thị trường xuất khẩu

Ký hiệu xếp giá
658.83 Ng-K
Dewey
658.83
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
300tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lý do cần phải thực hiện nghiên cứu thị trường Chương 2: Thẩm định tiềm nănh thị trường Chương 3: Làm thế nào thương mại hoá sản phẩm hay nghiên cứu sản phẩm Chương 4: Nghiên cứu về cách thực hành Marketing Chương 5: Các nguồn thông tin và nghiên cứu tại bàn hay tài liệu Chương 6: Phương pháp thông dụng về nghiên cứu tài liệu Chương 7: Nghiên cứu hiện trường Chương 8: Thiết lập bảng câu hỏi Chương 9: Các kỹ thuật phỏng vấn Chương 10: Chọn mẫu Chương 11: Các kỹ thuật nghiên cứu đặc biệt Chương 12: Chuẩn bị các dữ liệu để phân tích Chương 13: Phân tích và giải thích các kết quả Chương 14: Trình bày kết quả nghiên cứu và báo cáo Chương 15: Kế hoạch nghiên cứu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003148  Còn  Rỗi          
100003149  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1486