Thư viện Lạc Hồng
Quản trị cung ứng

Ký hiệu xếp giá
658.8 Qu-U
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
455tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng Chương 2: Tổ chức trong quản trị cung ứng Chương 3: Quy trình nghiệp vụ cung ứng Chương 4: Mua sắm trang thiết bị sản phẩm Chương 5: Mua dịch vụ Chương 6: Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư Chương 8: Ứng dụng máy tính và thương mại điện tử trong cung ứng vật tư Chương 9: Đàm phán tronh hoạt động cung ứng Chương 10: Vận tải
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003152  Còn  Rỗi          
100003153  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 473