Thư viện Lạc Hồng
Quản trị kinh doanh quốc tế

Ký hiệu xếp giá
658.409 1Qu-T
Dewey
658.409 1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
459tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn hóa quốc tế; Chương 6: Thương mại quốc tế Chương 7: Tài chính quốc tế Chương 8: Hoạch định chiến lược toàn cầu Chương 9: Chiến lược tổ chức Chương 10: Chiến lược sản xuất Chương 11: Chiến lược marketing Chương 12: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực Chương 13: Quản trị tài chính quốc tế Chương 14: Chiến lược phối hợp và những cạnh tranh trong nước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003157  Còn  Rỗi          
100003158  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 982