Giới thiệu về thị trường Future và Option

Ký hiệu xếp giá
658.83 Th-T
Dewey
658.83
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
537tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 04:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương MỞ ĐẦU Chương 2: Kỹ thuật vận hành của thị trường future và kỳ hạn Chương 3: Xác định giá future và giá kỳ hạn Chương 4: Chiến lược bảo hộ sử dụng hợp đồng future Chương 5: Hợp đồng future về lãi suất Chương 6: Hoán đổi (Swap); Chương 7: Kỹ thuật vận hành của thị trường option Chương 8: Những tính chất căn bản của option về chứng khoán Chương 9: Chiến lược kinh doanh liên quan đến option Chương 10: Giới thiệu mô hình cây Binomial Chương 11: Định giá option chứng khoán sử dụng mô hình Black-scholes Chương 12: Option về chỉ số chứng khoán và tiền tệ Chương 13: Option về hợp đồng future Chương 14: Các vị thế bảo hộ trên option và việc tạo ra option tổng hợp Chương 15: Đánh giá tổng rủi ro Chương 16: Định giá option bằng sử dụng mô hình cây Binomial Chương 17: Các khuynh hướng của mô hình Black-scholes Chương 18: Option về lãi suất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003159  Còn  Rỗi          
100003160  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1929