Thư viện Lạc Hồng
Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.307N5766T2014
Dewey
332.307
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
441tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngân hàng thương mại, tín dụng
Ngày cập nhật
07/03/2016 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về tín dụng ngân hàng; cho vay khách hàng doanh nghiệp; cho thuê tài chính; tài trợ xuất nhập khẩu; bảo lãnh ngân hàng; khái quát về thẩm định tín dụng; thẩm định tín dụng ngắn hạn; thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay; phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng; tín dụng và thẩm định tín dụng cá nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017672  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 928