Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 1, kế toán doanh nghiệp sản xuất

Ký hiệu xếp giá
657.48076P535B1
Dewey
657.48076
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
389tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
08/03/2016 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập trung vào những bài tập liên quan đến lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ, được bố cục theo 4 nội dung chính là mục tiêu học tập; nội dung cần nhớ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; bài tập ứng dụng; bài tập tự giải. Nội dung sách gồm 8 chương: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản ứng trước, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sane phẩm, kế toán hoạt động sản xuất phụ, kế toán tiêu thụ thành phẩm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017681  Còn  Rỗi          
100017682  Còn  Rỗi          
100017683  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1982