Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Ký hiệu xếp giá
332.1N5766N3
Dewey
332.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung toàn diện. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
1504tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/03/2016 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ quản lý rủi ro; nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền; các nghiệp vụ ngân hàng khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017699  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1375