Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.3PH105Đ
Dewey
657.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả
359tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/03/2016 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính, dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, đặc điểm phân tích.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017701  Còn  Rỗi          
100017700  Còn  Đang mượn  NV0000477  Đoàn Thị Hồng Nga  09/07/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1155