Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 3, kế toán đầu tư tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.48076P535B3
Dewey
657.48076
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
440tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
24/03/2016 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập trung vào những bài tập liên quan đến đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư. Sách được bố cục theo 4 nội dung chính là mục tiêu học tập; nội dung cần nhớ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; bài tập ứng dụng; bài tập tự giải. Nội dung sách gồm 8 chương: kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, kế toán hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính, kế toán hoạt động tài chính, kế toán hoạt động khác, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận và các quỹ, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017712  Còn  Rỗi          
100017713  Còn  Rỗi          
100017714  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1333