Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Kế toán chi phí giá thành

Ký hiệu xếp giá
657.42076P535B2014
Dewey
657.42076
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
557tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán chi phí giá thành, kế toán doanh nghiệp
Ngày cập nhật
24/03/2016 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí; kế toán các yếu tố quá trình sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; đánh giá sản phẩm dở dang; tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp; kế toán hoạt động sản xuất phụ; kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; kế toán trong đơn vị sản xuất xây lắp; phân tích biến động chi phí sản xuất; phân tích sự biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017704  Còn  Rỗi          
100017705  Còn  Rỗi          
100017706  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 252