Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Ký hiệu xếp giá
647.94068 N5768G2013
Dewey
647.94068
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
660tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2016 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu học phần quản trị kinh doanh khách sạn; lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh khách sạn; tổng quan về quản trị khách sạn; lãnh đạo và cơ cấu tổ chức trong khách sạn; quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn; quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn; quản trị dự án đầu tư xây dựng và phát triển khách sạn; quản trị hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn; quản trị hoạt động kinh doanh ăn uống trong khách sạn; quản trị hoạt động marketing trong khách sạn; quản trị chất lượng dịch vụ trong khách sạn; quản trị chuỗi cũng ứng trong kinh doanh khách sạn; kiểm soát hoạt động và kiểm tra kết quả kinh doanh trong khách sạn; quản trị hoạt động an ninh an toàn trong kinh doanh khách sạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017702  Còn  Rỗi          
100017703  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1458