Thư viện Lạc Hồng
Đặt tên cho thương hiệu!: 10 nguyên tắc để tạo nên một thương hiệu tuyệt vời

Ký hiệu xếp giá
658.827T1292G
Dewey
658.827
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010
Mô tả
467tr ; 21 cm
ISBN
8935207000329
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/04/2016 01:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp 10 nguyên tắc để xây dựng một thương hiệu mạnh và những sai lầm cần tránh trong việc đặt tên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017715  Còn  Rỗi          
100017716  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 702