Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.45076B152.2014
Dewey
332.45076
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
325tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/04/2016 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ giá trên internet và sử dụng Excel để thực hiện; Phần 3 bao gồm các bài tập ôn tập và chuẩn bị thi hết môn học; Phần 4 bao gồm các bài tập tình huống làm quen với việc xử lý những tình huống phát sinh khi làm việc trên thực tiễn; Phần 5 bao gồm hướng dẫn giải và trả lời một số bài tập tiêu biểu trong các phần trên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017723  Còn  Rỗi          
100017724  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 569