Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê): ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ

Ký hiệu xếp giá
519.5071N5767N2014
Dewey
519.5071
Xuất bản
H.: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
505tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nguyên lý thống kê
Ngày cập nhật
08/04/2016 03:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ; các chỉ tiêu thống kê mức độ tương đối của hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ; chỉ số phát triển và phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, kinh doanh sản xuất - dịch vụ; chỉ số kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh, sản xuất dịch vụ; thống kê xu hướng phát triển và dự báo phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh sản xuất - dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017725  Còn  Rỗi          
100017726  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1048