Thư viện Lạc Hồng
Quản trị thương hiệu

Ký hiệu xếp giá
658.827P534Q2014
Dewey
658.827
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
301tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/04/2016 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu tổng quan về thương hiệu, tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, cách thức xây dựng thương hiệu và quá trình quản trị thương hiệu chiến lược cũng như quá trình định vị, thiết kế, marketing, mở rộng, duy trì và phát triển tài sản thương hiệu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017727  Còn  Rỗi          
100017728  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1179