Thư viện Lạc Hồng
Đánh giá doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 Da-N
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 1999
Mô tả
330tr ; 23cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/09/2004 05:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự cần thiết của đánh giá doanh nghiệp; Chương 2: Các nội dung và phương pháp đánh giá xếp hạng doanh nghiệp; Chương 3: Đánh giá môi trường của doanh nghiệp; Chương 4: Đánh giá sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; Chương 5: Đánh giá về quản trị doanh nghiệp; Chương 6: Đánh giá về tình hình tài chính; Chương 7: Các mô hình xác định giá trị doanh nghiệp; Chương 8: Đánh giá thành tích quá khứ của doanh nghiệp; Chương 9: Dự báo thành tích của doanh nghiệp; Chương 10: Ước tính chi phí sử dụng ngân quỹ; Chương 11: Xác định giá trị liên tục của doanh nghiệp; Chương 12: Xác định giá trị của chủ sở hữu và trình bày kết quả; Chương 13: Xác định giá trị của doanh nghiệp đa ngành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003137  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1607