Thư viện Lạc Hồng
Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp: lý thuyết, bài tập và bài giải

Ký hiệu xếp giá
658.15N5766T2014

Dewey
658.15

Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2014

Mô tả
458tr ; 24 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
4/21/2016 9:46:11 AM

Nội dung sách gồm có: tổng quan về thẩm định giá tài sản; thẩm định giá bất động sản; thẩm định máy móc thiết bị; thẩm định giá doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017734  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan