Thư viện Lạc Hồng
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.45K991.2014
Dewey
658.45
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2014
Mô tả
389tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh doanh, giao tiếp, thương lượng
Ngày cập nhật
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm hai phần. Phần 1: những vấn đề chung về hoạt động giao tiếp: tổng quan về hoạt động giao tiếp, cấu trúc, cơ sở của họa động giao tiếp, giao tiếp trong môi trường tổ chức. Phần 2: các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: các kỹ năng giao tiếp thông dụng, kỹ năng thương lượng trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong kinh doanh ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017735  Còn  Rỗi          
100017736  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1256