Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402H6789K

Dewey
621.402

Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015

Mô tả
348tr ; 24 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
4/21/2016 10:02:06 AM

Quyển sách này trình bày các khái niệm cơ bản về nhiệt, truyền nhiệt; các định luật và các quá trình, chu trình nhiệt động cơ bản, nhiệt động thực tế; các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn