Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402H6789K
Dewey
621.402
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
348tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/04/2016 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày các khái niệm cơ bản về nhiệt, truyền nhiệt; các định luật và các quá trình, chu trình nhiệt động cơ bản, nhiệt động thực tế; các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 667