Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

Ký hiệu xếp giá
657.836N5763G
Dewey
657.836
Xuất bản
H.: Tài chính, 2014
Mô tả
563tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
21/04/2016 10:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những nội dung sau: tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm; kế toán tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn hạn trong doanh nghiệp bảo hiểm; kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp bảo hiểm; kế toán các khoảng thanh toán; kế toán chi phí; kế toán doanh thu và thu nhập khác, xác định kết quả và phân phối kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp bảo hiểm; đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm; báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017739  Còn  Rỗi          
100017740  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 973