Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học trong xu thế hội nhập: những vấn đề cốt yếu của quản lý

Ký hiệu xếp giá
658L9759Q2014
Dewey
658
Xuất bản
1. - H.: Bộ Tài chính, 2014
Mô tả
744tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
4/21/2016 10:55:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 9 chương, từ những vấn đề chung của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó, bao gồm: các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức; sự phát triển của các lý thuyết quản trị; môi trường hoạt động của các tổ chức; những vấn đề liên quan đến việc ra quyết định; những vấn đê liên quan đến thông tin; các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra của quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017741  Còn  Đang mượn  nv0000552  Nguyễn Thị Kim Hiệp  21/05/2017 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 598