Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học trong xu thế hội nhập: những vấn đề cốt yếu của quản lý

Ký hiệu xếp giá
658 L9759Q2014
Dewey
658
Xuất bản
1. - H.: Bộ Tài chính, 2014
Mô tả
744tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/04/2016 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 9 chương, từ những vấn đề chung của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó, bao gồm: các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức; sự phát triển của các lý thuyết quản trị; môi trường hoạt động của các tổ chức; những vấn đề liên quan đến việc ra quyết định; những vấn đê liên quan đến thông tin; các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra của quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017741  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 701