Thư viện Lạc Hồng
Thị trường tài chính và các định chế tài chính: lý thuyết và thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
332B9321T2014

Dewey
332

Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014

Mô tả
506tr ; 24 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
4/21/2016 11:04:01 AM

Cuốn sách trình bày các nội dung: căn bản về thị trường tài chính, thị trường vốn hay thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính phái sinh, các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị trường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017742  Còn  Rỗi          
100017743  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn