Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp: theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014

Ký hiệu xếp giá
657 C5141.2015
Dewey
657
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
794tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/04/2016 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức thực hiện. Sách còn bao gồm các phụ lục: danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, biểu mẫu báo cáo tài chính, danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán, danh mục và mẫu sổ kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017744  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2643