Thư viện Lạc Hồng
lý thuyết tiền tệ ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.4Ly-H
Dewey
332.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lưu hành nội bộ, 2000
Mô tả
260tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về tiền tệ Chương 2: CHế độ lưu thông tiền tệ Chương 3: lạm phát và biện pháp ổn định tiền tệ Chương 4: Cung và cầu tiền tệ Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng Chương 6: Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Chương 7: Ngân hàng trung ương Chương 8: Ngân hàng thương mại Chương 9: Thị trường tài chính Chương 10: Thanh toán quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003123  Thất lạc            
100003956  Còn  Đang mượn  d03403062  Đào Thị Hạnh  01/10/2007 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1499