Thư viện Lạc Hồng
Tài chính ngoại thương: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
382.1Ta-T
Dewey
382.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lưu hành nội bộ, 1983
Mô tả
288tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 10:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bản chất chức năng tài chính ngoại thương Chương 2: Tổ chức tài chính ngoại thương Chương 3: Doanh thu bán hàng của đơn vị kinh doanh ngoại thương Chương 4: Phí lưu thông hàng hóa trong đơn vị kinh doanh ngoại thương Chương 5: Tích lũy tiền tệ trong đơn vị kinh doanh ngoại thương Chương 6: Vốn lưu động xí nghiệp kinh doang xuất nhập khẩu ngoại thương Chương 7: vay ngắn hạn ngân hàng về vốn lưu động của đơn vị kinh doanh ngoại thương Chương 8: Vốn cố định trong đơn vị kinh doanh ngoại thương
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 880