Thư viện Lạc Hồng
Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo và các giải pháp xóa đói giảm nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhìn từ thực tiễn TP HCM

Ký hiệu xếp giá
339.469 597 75 TK
Dewey
339.469 597 75
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
300tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nghèo đói, phân hóa giàu nghèo và thực tiễn phân hóa giàu nghèo ở một số nước trên thế giới Chương 2: Tổng quan về thực trạng diễn biến mức sống dân cư và xu thế phân hóa giao nghèo tại VN qua một số cuộc điều tra từ năm 1989 - 1998 Chương 3: Mức sống của các tầng lớp dân cư trên địa bàn TPHCM qua một số kết quả điều tra giai đoạn 1990 - 1999 Chương 4: Thực trạng về mức sống và dân cư tại TPHCM từ kết quả điều tra năm 2000 Chương 5: Thực trạng phân hóa mức sống và phân hóa giàu nghèo tại TPHCM từ kết quả điều tra năm 2000 Chương 6: Diễn biến thay đổi mức sống dân cư và phân hóa giàu nghèo qua 5 năm (1995-2000)so sánh MSDC TPHCM với cả nước Chương 7: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và VN, TPHCM về cải thiện mức sống dân cư và giảm thiểu khoản cách phân hóa giàu nghèo Chương 8: Những giải pháp cụ thể trong công tác xóa đói giảm nghèo của TPHCM trong thời gian qua Chương 9: Một số trao đổi về hoàn thiện các giải pháp, chính sách xóa đói giảm nghè, nâng cao mức sống dân cư và giảm thiểu khoản cách phân hóa giàu nghèo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 871