Thư viện Lạc Hồng
Quản lý nhà nước về kinh tế: Giáo trình sau đại học

Ký hiệu xếp giá
338.001Qu-T
Dewey
338.001
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
408tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: tổng quan Quản lý nhà nước về kinh tế Chương 2: Quy luật và các nguyên tắc Quản lý nhà nước về kinh tế Chương 3: Các hình thức và phương pháp Quản lý nhà nước về kinh tế Chương 4: Thông tin và quyết định trong Quản lý nhà nước về kinh tế Chương 5: Các chức năng Quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động Chương 6: Các chức năng Quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động Chương 7: Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu Chương 8: Cơ cấu bộ máy Quản lý nhà nước về kinh tế Chương 9: Công chức quản lý kinh tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003135  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1099