Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm hóa vô cơ: dành cho sinh viên hệ đại học các khối kỹ thuật và dược

Ký hiệu xếp giá
546.078T422 2016
Dewey
546.078
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
52tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/03/2017 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: nội quy phòng thí nghiệm, các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm, các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm, các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIA, IVA, VA, các nguyên tố phân nhóm VIA, VIIA, các nguyên tố nhóm IB, IIB.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017920  Còn  Rỗi          
100017921  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 679