Thư viện Lạc Hồng
Vi sinh vật học: cơ sở và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
579M2172V2016
Dewey
579
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
147tr ; 14 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/03/2017 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: đại cương về công nghệ sinh học, vi sinh vật, quá trình trao đổi chất trong hệ thống sinh học, các địa phân tử sinh học, di truyền học vi sinh vật, enzyme, công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ nuôi cấy tế bào trần, nuôi cấy tế bào đơn để thu nhận sản, tuyển chọn, nâng cao chất lượng và bảo quản nguồn gen thực vật, nguyên tắc cơ bản trong nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp, vi sinh vật trong sản xuất rượu, vi sinh vật và quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước, giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017916  Còn  Rỗi          
100017917  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1775