Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế du lịch học

Ký hiệu xếp giá
338.402 Ki-H
Dewey
338.402
Xuất bản
1. - Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
475tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 03:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự sinh sản và phát triển của ngành du lịch Chương 2: Các yếu tố cơ sở của ngành du lịch Chương 3: Kết cấu của ngành du lịch Chương 4: Kinh tế du lịch Chương 5: Quy hoạch xây dựng khu du lịch Chương 6: Ảnh hưởng văn hoá xã hội Chương 7: Cách thức du lịch Chương 8: Tuyên truyền du lịch Chương 9: Thể chế quản lý du lịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003274  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1264