Thư viện Lạc Hồng
Người hiệu trưởng: Trường trung học cơ sở

Ký hiệu xếp giá
378 Xa-T
Dewey
378
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
129tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các vai trò của người hiệu trưởng Chương 2: Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người hiệu trưởng Chương 3: Các phương pháp quản lý của hiệu trưởng Chương 4: Tổ chức khoa học lao động của hiệu trưởng Chương 5: Khái niệm " hoạt động tổ chức" vận dụng vào công tác quản lý của người hiệu trưởng Chương 6: Một số quan điểm chỉ đạo hoạt động tổ chức của người hiệu trưởng Chương 7: Hoạt động tổ chức của hiệu trưởng trong bộ máy quản lý trường học Chương 8: Hoạt động tổ chức của hiệu trưởng đối với tập thể học sinh Chương 9: Hoạt động tổ chức của hiệu trưởng trong môi trường xã hội của địa phương Chương 10: Hiệu trưởng tổ chức công tác thông tin trong quản lý trường học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003080  Còn  Rỗi          
100003111  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 982