Thư viện Lạc Hồng
Doanh nghiệp dịch vụ: Nguyên lý điều hành

Ký hiệu xếp giá
338.46Do-H
Dewey
338.46
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
541tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: TỔNG QUAN CÁC LOẠI DỊCH VỤ Chương 1: Vai trò dịch vụ trong nền kinh tế Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ Phần II: CÁC KHÍA CẠNH CHIẾN LỰƠC Chương 3: Chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ Chương 4: Các chiến lược chức năng Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh Phần III: THIẾT KẾ DỊCH VỤ Chương 6: giao diện tiếp thị Chương 7: Xác định dịch vụ Chương 8: Các thông số quy cách Phần IV: NHỮNG VẤN ĐỀ GIAO NHẬN Chương 9: Quyết định về địa điểm Chương 10: Các hệ thống vận tải và phân phối Chương 11: Thiết kế và cải tiến quy trình Chương 12: Quản lý và kế hoạch tài nguyên Chương 13: Đo lường thành quả Chương 14: Điều hành nhân sự
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003280  Còn  Rỗi          
100003281  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1067