Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử kinh tế quốc dân

Ký hiệu xếp giá
330.010 9Li-D
Dewey
330.010 9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
159tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương Mở đầu : Đối tượng và phương pháp nghiên cứu LSKT Chương 2: Sơ lược kinh tế thế giới cổ đại và ttrung đại Chương 3: Lịch sử kinh tế thời cận đại Chương 4: Lịch sử kinh tế thế giới thời hiện đại Chương 5: Lịch sử kinh tế Mỹ Chương 6: Kinh tế Nhật Bản Chương 7: Lịch sử kinh tế Liên Xô Chương 8: Lịch sử kinh tế TRung Quốc Chương 9: Kinh tế ASEAN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003283  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1289