Thư viện Lạc Hồng
Vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở: Trong việc giải quyết tranh chấp lao động và hạn chế đình công chưa đúng luật pháp

Ký hiệu xếp giá
332.895 97 Va-S
Dewey
332.895 97
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2000
Mô tả
151tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tổ chức công đoàn cơ sở, người lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số vấn đề chung về đình công và quyền đình công Chương 2: Đình công - Thực trạng và những bài học Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và hạn chế đình công chưa đúng luật pháp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003085  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1803