Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Kinh tế Quốc dân: Lịch sử Kinh tế Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
330.010 9Li-D
Dewey
330.010 9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 1997
Mô tả
133tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 10: Sơ lược lịch sử kinh tế thời nguyên thuỷ Chương 11: Kinh tế Việt Nam thời đại phong kiến Chương 12: Kinh tế Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp Chương 13: Kinh tế Việt Nam giai đoạn 1945 - 1995
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003284  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1190