Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế cầu treo dây võng

Ký hiệu xếp giá
624.5 N5768t 2015
Dewey
624.5
Xuất bản
1. - Xây dựng, 2015
Mô tả
224tr ; 27 cm
ISBN
9786048216979
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2017 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu cơ sở thiết kế cầu treo dây võng; Trình tự thiết kế sơ bộ một cây cầu cụ thể; Hướng dẫn sử dụng một phần mềm tính toán trên cơ sở phân tích kết cấu cầu treo dây võng bằng Sap 2000; Vấn đề động lực học cầu treo; Kiểm tra và phân tích các hư hỏng cầu treo dây võng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017961  Còn  Rỗi          
100018293  Còn  Rỗi          
100018294  Còn  Rỗi          
100018295  Còn  Rỗi          
100018296  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 948