Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật: Giáo trình dành cho sinh viên chuyên nghành: Cơ khí chế tạo máy - cơ khí ô tô - kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
604.2T871g 2014
Dewey
604.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
259tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2017 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những kiến thức về vẽ kỹ thuật bao gồm lý luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật: Đại cương về môn hình họa - vẽ kỹ thuật; Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn vật thể; Hình chiếu trục đo v.v...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017964  Còn  Rỗi          
100018317  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1062