Thư viện Lạc Hồng
Quản lý 80/20: mười cách để trở thành nhà lãnh đạo hoàn hảo

Ký hiệu xếp giá
658.4092K765e
Dewey
658.4092
Xuất bản
tái bản lần 3. - H.: Lao động xã hội, 2016
Mô tả
291tr ; 21 cm
ISBN
9786046521761
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2017 10:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu mười cách để trở thành nhà quản lý 80/20: Nhà quản lý: điều tra, siêu kết nối, đòn bẩy, giải phóng, hướng dẫn, đi tìm ý nghĩa, nhiều thời gian, đơn giản hóa, lười biếng và chiến lược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018055  Còn  Rỗi          
100018056  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 618