Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.068P535g 2015
Dewey
690.068
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
136tr ; 24 cm
ISBN
9786048213527
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2017 02:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; nội dung cơ bản của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; mô hình cơ cấu tổ chức và truyền thông tích hợp, các phương thức triển khai dự án đầu tư xây dựng; vấn đề pháp lý trong quá trình quản lý dự án xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018054  Còn  Rỗi          
100018318  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1114